• tuoitre.vn
   
  Edit
 • tinnhanhchungkhoan.vn
   
  Edit
 • vneconomy
   
  Edit
 • cafebiz.vn
   
  Edit
 • baodautu.vn
   
  Edit
 • acb.com.vn
   
  Edit
 • vietcom bank
   
  Edit
 • techcombank
   
  Edit
 • vietinbank
   
  Edit
 • vpbank
   
  Edit
 • donga bank
   
  Edit
 • isacombank
   
  Edit
 • hsbc
   
  Edit
 • XE Currencies
   
  Edit
 • vietstock.vn
   
  Edit
 • Yahoo Finance
   
  Edit
 • Google Finance
   
  Edit
 • Reuters Business News
   
  Edit
 • Bloomberg
   
  Edit
 • americanexpress
   
  Edit
 • Wall Street Journal
   
  Edit
 • PayPal
   
  Edit
 • businessinsider
   
  Edit
 • cnbc.com - business news
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept