• VTV News
   
  Edit
 • banhtv.com
   
  Edit
 • bilutv.com
   
  Edit
 • vtvgo
   
  Edit
 • IMDB - Movie reviews
   
  Edit
 • cgv
   
  Edit
 • hdonline
   
  Edit
 • fpt play
   
  Edit
 • zing tv
   
  Edit
 • vivo.vn
   
  Edit
 • 123phim.vn
   
  Edit
 • okto
   
  Edit
 • cinestar
   
  Edit
 • talktv
   
  Edit
 • Netflix
   
  Edit
 • Amazon Prime
   
  Edit
 • Google Movies
   
  Edit
 • Hulu
   
  Edit
 • Rotten tomatoes
   
  Edit
 • HBO GO
   
  Edit
 • cinemark.com
   
  Edit
 • Comedy Central
   
  Edit
 • national geographic
   
  Edit
 • univision
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept