• taimienphi.vn
   
  Edit
 • tinhte.vn
   
  Edit
 • download.com.vn
   
  Edit
 • genk.vn
   
  Edit
 • Download.com
   
  Edit
 • ictnews
   
  Edit
 • Anti Virus
   
  Edit
 • hanoicomputer
   
  Edit
 • mediamart
   
  Edit
 • vnreview.vn
   
  Edit
 • quantrimang
   
  Edit
 • fptshop
   
  Edit
 • TechCrunch
   
  Edit
 • softonic
   
  Edit
 • cnet
   
  Edit
 • Wired
   
  Edit
 • Popular Science
   
  Edit
 • Samsung
   
  Edit
 • Apple
   
  Edit
 • microsoft
   
  Edit
 • Sony
   
  Edit
 • Acer
   
  Edit
 • asus
   
  Edit
 • Hewlett Packard
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept