• webtretho
   
  Edit
 • WebMD
   
  Edit
 • thuocbietduoc.com.vn
   
  Edit
 • Sephora beauty store
   
  Edit
 • https://eva.vn/lam-dep-c58.html
   
  Edit
 • afamily.vn/suc-khoe.chn
   
  Edit
 • healthplus.vn
   
  Edit
 • emdep.vn/y-te.htm
   
  Edit
 • suckhoedoisong
   
  Edit
 • Fitbit
   
  Edit
 • Strava
   
  Edit
 • my Fitness pal
   
  Edit
 • healthline
   
  Edit
 • everydayhealth
   
  Edit
 • Drugs.com
   
  Edit
 • Healthy living
   
  Edit
 • MayoClinic
   
  Edit
 • kids health
   
  Edit
 • nutritions data
   
  Edit
 • Care2
   
  Edit
 • Weightwatchers diet program
   
  Edit
 • Health.com
   
  Edit
 • MedicineNet
   
  Edit
 • MensHealth
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept