• foody.vn
   
  Edit
 • eva
   
  Edit
 • deliverynow.vn
   
  Edit
 • emdep.vn/mon-ngon.htm
   
  Edit
 • afamily
   
  Edit
 • foodpanda
   
  Edit
 • vietnammm
   
  Edit
 • Allrecipes
   
  Edit
 • diadiemanuong
   
  Edit
 • bepgiadinh
   
  Edit
 • Food blog
   
  Edit
 • hungrygowhere
   
  Edit
 • Restaurants reviews
   
  Edit
 • healthy recipes
   
  Edit
 • nytimes food
   
  Edit
 • Nutritiondata
   
  Edit
 • eatingwell
   
  Edit
 • Huffpost food
   
  Edit
 • Yummly
   
  Edit
 • bonappetit.com
   
  Edit
 • bettycrocker
   
  Edit
 • Weightwatchers
   
  Edit
 • Better Homes and Gardens Recipes
   
  Edit
 • Food and Wine
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept