• stproperty
   
  Edit
 • thegioinoithat.com
   
  Edit
 • alonhadat.com.vn
   
  Edit
 • emdep.vn/nha.htm
   
  Edit
 • eva.vn/nha-dep-c169.html
   
  Edit
 • cafeland.vn
   
  Edit
 • Home inspiration
   
  Edit
 • iproperty
   
  Edit
 • commercialguru
   
  Edit
 • cea gov
   
  Edit
 • architonic
   
  Edit
 • Apartment Therapy - Interior Design Inspiration
   
  Edit
 • Better Homes
   
  Edit
 • DoitYourself
   
  Edit
 • nymag homedesign
   
  Edit
 • ikeahackers
   
  Edit
 • freshome
   
  Edit
 • design-milk
   
  Edit
 • IKEA
   
  Edit
 • muji
   
  Edit
 • lazada furniture
   
  Edit
 • hipvan
   
  Edit
 • starliving
   
  Edit
 • courts
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept