• thegioididong
   
  Edit
 • fptshop
   
  Edit
 • viettel.vn
   
  Edit
 • gsmarena
   
  Edit
 • cellphones.com.vn
   
  Edit
 • Google Play
   
  Edit
 • shop-mobiles
   
  Edit
 • hardwarezone
   
  Edit
 • Skype
   
  Edit
 • Windows phone
   
  Edit
 • android
   
  Edit
 • lenovo
   
  Edit
 • HTC Mobiles
   
  Edit
 • iphone
   
  Edit
 • samsung phones
   
  Edit
 • Sony Mobile
   
  Edit
 • Motorola phones
   
  Edit
 • LG phones
   
  Edit
 • nexus
   
  Edit
 • huawei
   
  Edit
 • Blackberry
   
  Edit
 • mi
   
  Edit
 • acer
   
  Edit
 • oneplus
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept