Về chúng tôi      Liên hệ     Trợ giúp     Lựa chọn trang web     Quản trị web     Sứ mệnh     Sự riêng tư     Điều khoản Dịch vụ

Thủ tục lựa chọn trang web

Tất cả trang web trên Kadaza đều được nhân viên lựa chọn kỹ càng và được sắp xếp theo cách tốt nhất có thể, mang lại cảm giác dễ chịu, dễ nhìn và hữu ích cho mọi người. Chúng tôi sử dụng một quá trình lựa chọn trang web nghiêm ngặt nơi các trang web trên Kadaza sẽ trình bày nội dung nguyên bản, độc đáo và nội dung thông tin có đóng góp điều gì đó thật đặc sắc cho từng hạng mục cụ thể của Kadaza. Tóm lại, chúng tôi chỉ lựa chọn những trang web tốt nhất và phổ biến nhất trong từng hạng mục. Nhưng chúng tôi cũng giới thiệu các trang web mới và thú vị. Nhóm của chúng tôi liên tục giám sát các dữ liệu lưu lượng truy cập trang web mới nhất và các xu hướng trang web tại địa phương. Chúng tôi sử dụng nhiều cách để có được thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập và các mô hình truy cập theo địa lý của các trang web. Chúng tôi phân tích tất cả các nghiên cứu lớn về đối tượng người dùng trên internet, các dịch vụ xếp hạng lưu lượng và các nghiên cứu thị trường của bên thứ ba. Tất cả những hiểu biết về kỹ thuật số đều được đội ngũ của chúng tôi giải thích và làm căn cứ để đưa ra quyết định. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng một phiên bản trang web trực quan.


Chia sẻ trải nghiệm, nhận xét và đề nghị của bạn với chúng tôi: Nhấp tại đây.

► Quay lại trang chủ

► Liên hệ với chúng tôi

► Thủ tục lựa chọn trang web

► Trợ giúp


→ Đặt Kadaza làm trang chủ của bạn

→ Đặt Kadaza làm trang chủ của bạn

→ Quốc tế


yes Thích