Về chúng tôi      Liên hệ     Trợ giúp     Lựa chọn trang web     Quản trị web     Sứ mệnh     Sự riêng tư     Điều khoản Dịch vụ

Thông tin dành cho các quản trị web

Đệ trình trang web của bạn vào một hạng mục của Kadaza

Bạn có thể đệ trình trang web của mình vào một hạng mục cụ thể của Kadaza. Chúng tôi đánh giá mọi đệ trình của trang web để đưa vào Kadaza. Chúng tôi rất quan tâm đến chất lượng của Kadaza và có tính chọn lọc cao, vì thế vui lòng không tự sử dụng nó nếu trang web của bạn chưa được chấp nhận. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho Kadaza trở nên hữu ích nhất có thể cho người dùng của mình. Việc từ chối trang web mà bạn gửi không có nghĩa là chúng tôi không đánh giá cao trang web của bạn.

Vui lòng dành một vài giây để hiểu về thủ tục lựa chọn trang web của Kadaza trước khi gửi trang của mình. Nhấp vào đây để đệ trình trang web của bạn vào một hạng mục của Kadaza. Xin vui lòng cho chúng tôi biết trang web của bạn không thể thiếu trong hạng mục nào.

Giúp phổ biến Kadaza: Thêm liên kết Kadaza lên trang web của bạn!

Nếu bạn có một trang web, chúng tôi sẽ đánh giá cao nó khi bạn liên kết với chúng tôi. Đặt một liên kết trên trang web của bạn tới Kadaza.vn. Chúng tôi thích được liên kết với cụm: “Kadaza.vn - Trang chủ Internet trực quan” hơn. Nếu bạn muốn liên kết với một hạng mục cụ thể của Kadaza, vui lòng ghé thăm hạng mục và dán URL của hạng mục cũng như tiêu đề trong mã của bạn.


Chia sẻ trải nghiệm, nhận xét và đề nghị của bạn với chúng tôi: Nhấp tại đây.

► Quay lại trang chủ

► Liên hệ với chúng tôi

► Thủ tục lựa chọn trang web

► Trợ giúp


→ Đặt Kadaza làm trang chủ của bạn

→ Đặt Kadaza làm trang chủ của bạn

→ Quốc tế


yes Thích

 

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết